Ignace H.M. Lebon is weggezeild Afdrukken
zondag, 25 mei 2014 04:26
Ignace LebonSommige stuurlui vallen nooit op. Zeiler, watersportvakman en lobbyist Ignace Lebon was hier zeker deel van. Hij is in alle stilte van ons weggegaan.

Hij lag aan de basis van de vernieuwing van de watersport beroepsorganisatie van de watersportbedrijven in België. Vanuit zijn achtergrond als sales manager bij Etap Yachting en de goede relaties met Europese spelers op vlak van buitenboordmotoren en jachtbouw was hij een van de stuwende krachten achter de start van IMCI, een wereldvertakt certificeringsbureau.
Ignace Lebon is op 4 mei 2014 j.l. overleden

Ignace Lebon vormde in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw een tandem met Achiel Daelman, de toenmalige directeur van Etap Yachting. Zij trokken de samenhorigheid van alle watersportbedrijven in België sterk aan. Onder hun impuls en de goedkeuring van de directe van de Etapgroep zetten ze hun schouders onder NAUTIBEL, in navolging van Vebelwat / Aspronaubel. Een vakvereniging die haar belangen had, maar geregeld doorheen turbulente periodes moest gelaveerd worden. Ignace nam initiatieven voerde ze uit, maar liet zich hiervoor nooit of zelden bewieroken.
Voor hem gold de pragmatische haalbaarheid van de bedrijven, zonder de noden van de gebruiker te verloochenen. Hij vond van zichzelf dat hij daarvoor wel eens als een Machivellistische diplomaat tewerk moest gaan.

NAUTIBEL - IMCIHij was vooral begaan met de reglementaire implicaties, geïnspireerd door de boom van de jachtbouw in die jaren. Deze expansie deed een duidelijke scheiding ontstaan tussen de bijna ambachtelijke aanpak van de kleine 'taylor made' werven en de industriële bedrijven zoals Etap Yachting. Lebon zag als een van de eersten in het watersportvakgebied de snel opkomende invloed van Europa en de normeringen die tegelijk een bedreiging zouden kunnen vormen zowel als een zegen voor de yachtingwereld.
Door de opkomst van de internationale certificering van de jachtbouw was Lebon ook begaan met de belangen van wat er in Europa leefde. Hij was een van de oprichters van het "International Marine Certification Institute" (IMCI). Deze organisatie certificeert de internationale jachtbouw en bewaakt de conformiteit van diensten, producten en bedrijven in deze branche. Ook in de ontwikkeling van de vaarbewijzen had de NAUTIBEL-secretaris een sterke stem.

Ignace Lebon volgde de filosofie van Etap Yachting ook buiten zijn werk als sales manager van deze unieke jachtbouwer. Hij runde op kleinschalige basis een zeilschool onder de naam Synkrfri, Deens voor onzinkbaar. En heeft hiermee talloze mensen het waterplezier bijgebracht. En ook vanuit de Nautibel omgeving was hij erg begaan met de plaats van de watersport en haar belangen in een ruimte maatschappelijke context.

Hij zette zich persoonlijk in om een sterke band uit te bouwen met eerst Boat Belgium, later Euronautics en nog later de Belgian Boat Show. In samenwerking hiermee was Lebon ook de stuwende kracht achter een gedrukte overzichtsbrochure die de nieuwkomers in de watersport wegwijs zou maken. Deze "Nieuwe Vrijheid" werd massaal verspreid en kan gezien worden als de eerste all round informatiebron, lang voor de hausse in de internetcommunicatie.

Ignace Lebon: geboren 3 februari 1933, overleden 4 mei 2014.
De begrafenis vond in besloten kring plaats.