Federatie van Belgische Watersportbedrijven Watersporter Nieuws Nieuwe aanpak voor het afleggen van de examens stuurbrevet
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Leden loginNieuwe aanpak voor het afleggen van de examens stuurbrevet PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 21 januari 2015 14:17

fast-cruisingExamen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC


Het voorgaande jaar kenden de examens voor het behalen van het Algemeen of het Beperkt Stuurbrevet een ongeziene overrompeling.
De vereenvoudiging van de examenprocedure en de inhoud was al lang in voorbereiding.
Deze boom stimuleerde de overheid, aangespoord door het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, om het systeem vanaf 1 januari j.l. te herorganiseren.
De spil in ieders examentraject is de door de overheid erkende federatie die de inschrijvingen en controle coördineert. NAUTIBEL is er een van.

Wat verandert er allemaal?


1) Aanvraag voor examen indienen


De aanvrager voor het examen vult, net zoals in het verleden, een aanvraagformulier in. Dat is downloadbaar op de websites van de organisaties. (Klik hier) Dit formulier wordt, samen met een doktersattest en een kopie van de identiteitskaart aan de organisatie / NAUTIBEL bezorgd.
Het beste is uw aanvraag schriftelijk in te dienen. U moet toch ook bijlagen indienen met een authentieke ondertekening, zoals het doktersattest. NAUTIBEL houdt alle kopieën in uw dossier bij.

NAUTIBEL brevet: Jozef Matthys Kroonstraat 19, 3210 Lubbeek. Mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

fast-boat


Het deelnamegeld voor het examen bedraagt € 75. Van zodra dit plus de documenten en het deelnameformulier in het bezit is van de organisatie, krijgen de kandidaten een toegangscode waarmee ze hun examendag kunnen selecteren en dus officieel inschrijven. Deze inschrijving kan alleen via een website van de overheid. Om in te loggen moet de kandidaat over een token (toegangscode) beschikken of de eID; een digitale identiteitskaartlezer.

Klik hier voor informatie over registratie bij de overheid / Token aanvragen 

Klik hier voor informatie over eID

Eens ingeschreven, correspondeert de overheid rechtstreeks met de examinandus.


Inschrijven moet als volgt gebeuren

1. Iemand wenst het examen af te leggen voor vraag 1 tot 20, dan kiest hij het examen beperkt stuurbrevet en plant de datum in.

2. Iemand wenst het examen af te leggen voor vraag 21 tot 40, dan kiest hij voor "aanvulling voor algemeen stuurbrevet" en plant de datum in.

3. Iemand wenst een examen af te leggen voor vraag 1 tot 40, dan kiest hij het examen "algemeen stuurbrevet" en vervolgens kiest hij eerst "algemeen en beperkt stuurbrevet vragen 1 tot 20" waarvoor hij dan de datum vastlegt en vervolgens kiest hij nogmaals "algemeen stuurbrevet " en dan "bijkomende vragen voor algemeen stuurbrevet vragen 21 tot 40" en legt ook hier de datum voor vast. Hij heeft dus de 2 onderdelen gekozen!
Iemand die enkel een deel wenst af te leggen mag zeker NIET inschrijven voor algemeen stuurbrevet maar moet 1 van de 2 andere opties kiezen. 

jet-ski-pilots

2) Examens, waar en wanneer?

De examens worden voortaan afgenomen in door de overheid ingerichte examencentra. De multiple choise vragen worden op de PC’s (computers) van het centrum beantwoord.

Examencentra en openingstijden

 • Antwerpen: maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, 
  vanaf 1 augustus worden de examens van de maandag naar de dinsdag verplaatst, van 1 oktober tot 31 maart zijn er enkel de donderdag examens.
 • Brussel: donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, 
  gedurende de maanden juli en augustus is Brussel gesloten
 • Oostende: maandag en woensdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Adressen
 • Natiënkaai 5 - 8400 Oostende
 • Posthoflei 5 - 2600 Berchem (Antwerpen) 
 • Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel

stuurman

De adressen en toegangstijden van de centra worden ook in de correspondentie vermeld.3) Puntentoekenning, examentijd en taal

Men moet 50 % halen in ieder van de afzonderlijke examenonderdelen en 60 % op het geheel zowel voor het Beperkt als voor het Algemeen stuurbrevet. Voor het Beperkt Stuurbrevet zijn er 12 vragen over reglementen, 4 vragen over navigatie en 4 vragen over vaartechniek. Bijkomend voor Algemeen Stuurbrevet zijn er 14 vragen over reglementen en 6 vragen over navigatie.

Voor een juist antwoord krijgt men 3 punten, een fout antwoord geen punten. Er worden ook geen punten meer afgetrokken voor foute antwoorden. De examentijd is twee uur voor zowel Algemeen- als Beperkt Stuurbrevet. Voor een bijkomend examen, Beperkt of Algemeen heeft men één uur de tijd.

De examens kunnen enkel in het Nederlands of in het Frans. In het Duits kan het alleen op aanvraag.

 

4) Geslaagd en nu?

Bij het verlaten van het examencentrum krijgen de examinandi hun uitslag direct mee. Dit sturen ze naar de organiserende federatie, samen met het dienstboekje dat de vaarpraktijk aantoont.
Het dienstboekje beschrijft de vaarervaring van de examinandus. Die moet minstens 12 uur beslaan onder toezicht van een ervaren jachtschipper of 6 uur onder toezicht van een erkende vaarschool. De praktijkuren mogen enkel op de Europese binnenwateren/kanalen/rivieren worden gevaren.

De finale administratieve afwerking van de toekenning van het brevet ligt in deze fase terug bij de organisatie. Die controleert of er aan alle voorwaarden is voldaan en, zo ja, geeft dan groen licht aan de overheid om het brevet naar de examinandus te sturen.

De nieuwe brevetten worden voortaan gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer.


stuurwiel5) Aandachtspunten

 • Indien men een herexamen wil afleggen, nadat men in een eerste examen in 2014 (of vroeger) gefaald heeft, is het deelnamegeld voor deze herinschrijving € 37,50.
 • Voor examinandi die vanaf 1/1/15 in de PC examens falen en een herexamen willen afleggen, wordt dit gratis.
 • Omdat het Algemeen Stuurbrevet inhoudelijk moet corresponderen met de inhoudelijke ICC omvang (‘C’ = coast), zullen er nieuwe vragen bijkomen ivm. kustnavigatie.
 • Het pakket met examenvragen zal binnen afzienbare tijd worden uitgebreid.
 • In de kennis van de te kennen stof wordt gerefereerd naar EHBO. Het ministerie refereert daarvoor naar het basiscursusboek van het Rode Kruis. Het huidige handboek ‘Leidraad’ dat door Aquamedia / VVW wordt uitgegeven zal daarom een bijlage krijgen of worden aangepast bij de volgende druk. Intussen adviseert NAUTIBEL ook de EHBO gegevens die opgenomen zijn in Pilotbooks zoals de REEDS en/of de Bloc Marin.
 • Het is mogelijk dat deze nieuwe regeling na evaluatie zal worden bijgestuurd. Zo is bvb de puntentelling wel bedoeld om het examen ernstiger te maken, maar laat tegelijk een vorm van gissen toe omdat fouten niet bestraft worden met puntenaftrek.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner