Federatie van Belgische Watersportbedrijven Watersporter Nieuws NAUTIBELstructuur is target 2017
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Leden loginNAUTIBELstructuur is target 2017 PDF Afdrukken E-mail
maandag, 27 maart 2017 12:53


business_plan-WEB

Uit de survey volgens het CANVAS-businessmodel trok het NAUTIBEL-bestuur een reeks ingrijpende conclusies over de werking van de organisatie.
De vrijwilligersdynamiek volgens de vzw-regelgeving blijft behouden, maar men wil gaan werken met duidelijk afgelijnde structuren.

Lees hier meer over de NAUTIBEL aanpak en de nieuwe taakverdeling volgens afspraak.

Organigram vzw NAUTIBEL

De Algemene Vergadering is het bepalende niveau van de vereniging. Die kiest een Bestuursraad en een Dagelijks Bestuur. Beide besturen kunnen appel doen op externe specialisten die bepaalde taken uitvoeren, hetzij deeltijds, hetzij per omlijnde opdracht.

De Bestuursraad verkiest onder haar leden een voorzitter, penningmeester, secretaris, vice-voorzitter en mandateert de bestuurders volgens hun specialiteit.

De werking van de vzw NAUTIBEL zal opgedeeld worden in onderscheiden afdelingen die tot op zekere hoogte autonoom, maar nooit zonder ruggenspraak met het bestuur en of de andere afdelingen kunnen opereren.

Sailing_team

De meest voor de hand liggen de afdelingen zijn Financiën en Administratie maar geheel nieuw zijn de Sales & Marketing, Producten & Ontwikkeling en de PR & Communicatie.
NAUTIBEL levert een aanzienlijk aantal diensten aan zowel de leden als aan niet leden – versta: de consumenten - die kunnen uitgebreid worden maar niet zonder management.  Dit zal eveneens een duidelijke valorisatie als gevolg hebben plus een overzichtelijke de return on investment (ROI) die aan de leden kan aangetoond worden.

Daarnaast zal ook duidelijk worden
dat de enorme hoeveelheid aan taken die momenteel grotendeels bij een enkele persoon terecht komen, veel efficiënter kunnen verdeeld worden.

Samen sterker

Deze nieuwe structuur zal de werking van de vereniging bovendien aanzienlijk verbeteren en de last beter spreiden, wat dan weer een voordeel is voor een organisatie die op vrijwilligersschouders steunt.

Het is de voorbije maanden vol her-organisaties in de nautische wereld nog meer gebleken dat een organisatie als NAUTIBEL een belangrijke rol kan spelen in de verdediging van de belangen uit de professionele branche. Kijk maar naar de adviezen aan het Federaal Overlegplatform Pleziervaart ivm. de nieuwe reglementen, de pleziervaartafdeling bij het helaas afgeschafte Promotie Binnenvaart Vlaanderen, de contacten met andere beroepsbelangenorganisaties op regionaal, federaal en zelfs Europees vlak en het groeiend aantal interventies op allerhande gebieden die met de pleziervaart en de watersportontwikkeling en bedrijven te maken hebben.

Medewerkers gezocht

NAUTIBEL is er in eerste plaats voor de leden, maar durft toch beroep te doen op ieders inzet om deze organisatie de juiste koers te laten aanhouden door de woelige zeeën van deze tijd. Wil u zich mee engageren om deze sector haar plaats te laten innemen in het economische, zakelijke, ecologische en maatschappelijke universum kom dan naar de informatie van woensdag 5 april in het Zeilhuis bij VVW-Galgenweel, Beatrijslaan 92 te 2050 Antwerpen Linkeroever om 16 uur.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner