Federatie van Belgische Watersportbedrijven Watersporter Nieuws Tweede etappe opstelling nieuwe pleziervaartreglementering met succes afgerond
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Leden loginTweede etappe opstelling nieuwe pleziervaartreglementering met succes afgerond PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 24 mei 2017 12:07

EnquetePublieke bevraging over toekomstige pleziervaartreglementen enthousiast opgevolgd, adviezen worden grondig onderzocht

De publieke bevraging rond de voorstellen rondom de nieuwe pleziervaartreglementen die in februari en maart liep, leverde 1600 reacties op.

Het Federaal Overlegplatform Pleziervaart  (FOP)-waarin NAUTIBEL een actieve rol speelt- bereidde deze adviezen de voorbije twee jaar voor. De recente publieke bevraging is dus een aanvulling van het voorbereidend onderzoek door specialisten en hun werkgroepen die een representatief netwerk aan pleziervaart organisaties vertegenwoordigen, aangevuld met onafhankelijke experts.

Om de bevraging haalbaar te houden was ze onderverdeeld in 13 thema’s. Het was mogelijk om bij ieder thema commentaar en advies te geven.

 

JachthavenUit de bevraging bleek ook dat de absolute meerderheid van de respondenten een boot en/of een vaarbewijs bezit. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige respondenten vonden de voorliggende voorstellen per thema voor minimaal 75% goed. De overheidsdiensten zien de aangegeven aandachtspunten belangrijke informatie in de voorbereiding van de volgende stap richting finale wetteksten. Het is de optie van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en Staatssecretaris Philippe De Backer (O-VLD) om nieuwe reglementen in voege te laten treden in 2018.

Opmerkelijke reacties uit de bevraging

Er zouden overgangsmaatregelen moeten komen voor wie al een brevet bezit, zodat zij niet opnieuw examens moet afleggen.

Bij de verplichte uitrusting is aangegeven dat deze nieuwe lijst vlotter aangepast kan worden dan de voorgaande. Die was overigens al sinds 1966 niet meer aangepast en dus technisch achterhaald.  Er wordt geregeld gesignaleerd dat het actualiseren van de vereisten de pleziervaarder niet steeds op nieuwe kosten mag jagen.

Uit de reacties bij meerdere thema’s blijkt de praktijktest een gemis is bij de voorwaarden om een brevet te behalen. Dat zou bovendien duidelijk bedoeld moeten zijn voor het vaargebied waar-; en het type vaartuig waarmee men wil gaan varen. De scheiding en/of overlapping tussen binnenwater en zee is nog een weerkerend aandachtspunt. Die nuancering wordt ook aangegeven voor wat de theoretische kennis aangaat.

Vracht-pleziervaart_Schelde

Overheid houdt koers van haalbaarheid aan

Laat nu net de erkenning van vaarscholen een lastig onderwerp zijn. Het mag de huidige differentiatie tussen privé- en verenigingsopleidingscentra bij voorkeur niet verstoren vinden de respondenten. Hoe de erkenning zal worden toegepast is nog een zware dobber die de nodige aandacht gaat vragen.

Aan de professionele aspecten hangt ook de commerciële vlaggenbrief vast. Opnieuw verwittigen de respondenten voor de kwestie financiële haalbaarheid. Dit geldt voor zowel voor de opleidingscentra als voor de cursisten. Er zal een onderscheid moeten gemaakt worden tussen wat het recupereren van kosten is en wat winst maken is. De kwalificaties van de lesgevers is nog een belangrijk onderwerp dat moet bepaald worden.


NAUTIBEL vraag: voorlopige registratie voor demomodellen

NAUTIBEL benadrukte bovendien de vraag naar een tijdelijke registratie of vlaggenbrief. Die is belangrijk voor diverse professionele verdelers van pleziervaartuigen. Vergelijkbaar met de voorlopige nummerplaten bij auto’s zou men ermee kunnen proefvaren nog voor het vaartuig definitief eigendom wordt van een koper.

Reddingsvlot

Veiligheidsuitrusting actualiseren

De aanbeveling voor de verplichte uitrusting scoort eveneens erg hoge punten bij de respondenten. Bovendien blijken de respondenten de formulering van ‘jaarlijkse herzienbaarheid’ te interpreteren als de mogelijkheid om de voorgaande vereisten schrappen. De overheid wil echter de functionele vereisten invullen en de mogelijkheid bieden om het materiaal te actualiseren. De bedoeling om ruimte te geven aan nieuwe technische en technologische middelen is hierbij prioritair.

En dan zijn er nog aspecten zoals de BA-verzekering, de controle op alcohol en drugs en een aantal andere aspecten waar nog gestaag wordt aan gesleuteld.

De nijpende kwesties worden in de volgende maanden door de overheid bekeken voor het geheel naar de kabinetten gaat die het analyseren en er een reglementair werkbaar concept van maken. Het proces van de constructie tot een nieuw reglement is dus nog niet afgerond.

De NAUTIBEL-afvaardiging zal e.e.a. verder opvolgen in het FOP en bijsturen waar kan en nodig is.

Lees meer http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner